Jezusi

Kryqëzimi – një çështje identiteti

 Dr. Jerald F. Dirks Fragment i shkëputur nga libri The Cross & the Crescent – An Interfaith Dialogue between Christianity and Islam, kapitulli i 5, fq. 77-112, me autor Dr. Jerald F. Dirks, Amana Publications, Beltsville MD, USA, 2001 Fjalët e tyre (me mburje): “Ne e

Read More →

Jezusi

Kryqëzimi i Jezusit

Geza Vermes Marku 15:21-32 Ata e detyruan një kalimtar, një farë Simoni nga Kirena që kthehej nga ara, babai i Aleksandrit dhe Rufit që të mbante kryqin e tij. Pastaj e çuan Jezusin në vendin e quajtur Golgota, që do të thotë “Vendi i kafkës”. I dhanë të pijë

Read More →

Jezusi

Traditat në lidhje me Jezusin – pjesa e I

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i Jemes Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, scm press, 2006 Cfarë i ka ndodhur në të vërtetë traditave të veçanta gjatë procesit të përcjelljes dhe shkrimit? A ka ndonjë provë të qartë se

Read More →

Jezusi

Jezusi dhe rrëfimi i ngjitjes në kryq

Grup autorësh Ngjitja në Kryq Se kryqëzimi ishte një nga dënimet më mizore të buruara nga brutaliteti njerëzor, kjo ishte një gjë njëzëri e njohur nga mendjet e ndritura të lashtësisë: “Vetë emri i kryqit do të qëndrojë jo vetëm në trupin e qytetarëve të

Read More →

Jezusi

Via Crucis

Grup autorësh I fshikulluar dhe i përqeshur, i rrahur dhe i përçmuar, njeriun-zot të adhuruar nga të krishterët e përgatisin për ta dërguar në vendin e ekzekutimit. I fiksohet në krahë patibulum-i dhe pesë ushtarët, quaternion militum-i, të udhëhequr

Read More →

Jezusi

Nuk pretendoi të ishte Hyjni:Gjoni 10:30

Ahmed Didat NUK PRETENDOI TË ISHTE HYJNI   Nëse kjo është shpallje e së Vërtetës prej të Gjithëdijshmit, “Unë nuk u kam thënë atyre tjetër, veç asaj që Ti më urdhërove: “ADHURONI PERËNDINË, ZOTIN TIM DHE ZOTIN TUAJ!””, atëherë si do ta justifikojnë

Read More →

Jezusi

Paradoksi trinitar

Rezart Beka Doktrina e trinitetit është një nga mësimet më të rëndësishme të Kishës. Ajo konsiderohet si guri i qoshes i teologjisë së krishterë. Kjo doktrinë synon të zbuloj thelbin e Perëndisë, pjesën më intime të qenies së Tij. Ajo priret për të shkuar

Read More →

Dialogu ndërfetar, Jezusi

Racionaliteti i besimeve fetare

Thomas Schärtl Nga: Stimmen der Zeit, 4/2009, Fq. 257-271 Në diskutimin rreth trajtave të larmishme të ‘ateizmit të ri’ pikë së pari nën mikroskop është vënë racionaliteti i besimeve fetare. THOMAS SCHÄRTL, Profesor i Filozofisë në Universitetin e

Read More →

Jezusi

Jezusi dhe konservatorizmi i jo-akademikëve

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Atë Raymon Brown me titull: “An Introduction to New Testament Christology”, Paulist Pres, New York 1994 Ky këndvështrim dëshiron ta barazojë kristologjinë e Dhjatës së Re me kristologjinë e vetë

Read More →

Jezusi

Karl-Heinz Ohlig dhe doktrina e triniteti

Anthony F. Buzzard & Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998 Në vitin 1999 një vepër brilante që trajtonte problemin

Read More →
Close