Dialogu ndërfetar

Islami dhe fetë e tjera

Ismail Faruqi Përmbajtja METARELIGJIONI ISLAM  A. Judaizmi dhe Krishterimi  B. Fetë e tjera C. Marrëdhënia e Islamit me të gjitha qeniet njerëzore METARELIGJIONI ISLAM NË HISTORI A. Ymeti çifut B. Ymeti i krishterë C. Ymeti i feve të tjera PËRFUNDIM Drejt një

Read More →

Botime Erasmus

Libër: Të keqkuptosh xhihadin: Nga spiritualiteti i xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit

Botime Erasmus: copyright 2017   Tabela e lëndës  Hyrje Të kuptosh xhihadin – Hamza Yusuf Nga spiritualiteti i xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit – Reza Shah-Kazemi Xhihadi nuk është luftëe pandërprerë – Zaid Shakir Natyra e xhihadit në Islam

Read More →

Muhamedi

Nga spiritualiteti i Xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit

 Reza Shah-Kazemi 1 Ese e shkëputur nga revista “Season”, (Spring-Summer, 2005). Copyright Erasmus  Ata që luftojnë për çështjen Tonë, sigurisht, Ne do t’i udhëzojmë drejt udhëve Tona. (Kuran 29:69) Principi i shprehur në këtë verset është i domosdoshëm

Read More →
Close