Islami

Taxh el-Arus: Udhëzime për rafinimin e vetvetes

  Ibn Ataullah el-Skenderi   Burimi: Ibn Ataullah al-Sekenderi, “Sufism for Non-Sufis?: Ibn ’Ata’ Allah al- Sakandari’s Taj al-’Arus”, trans. Sherman Jackson (Oxford: Oxford University Press, 2012)   Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të të

Read More →

Dialogu ndërfetar

Islami dhe fetë e tjera

Ismail Faruqi Përmbajtja METARELIGJIONI ISLAM  A. Judaizmi dhe Krishterimi  B. Fetë e tjera C. Marrëdhënia e Islamit me të gjitha qeniet njerëzore METARELIGJIONI ISLAM NË HISTORI A. Ymeti çifut B. Ymeti i krishterë C. Ymeti i feve të tjera PËRFUNDIM Drejt një

Read More →

Botime Erasmus

Libër: Të keqkuptosh xhihadin: Nga spiritualiteti i xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit

Botime Erasmus: copyright 2017   Tabela e lëndës  Hyrje Të kuptosh xhihadin – Hamza Yusuf Nga spiritualiteti i xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit – Reza Shah-Kazemi Xhihadi nuk është luftëe pandërprerë – Zaid Shakir Natyra e xhihadit në Islam

Read More →
Close