Islami

A i dha fund Imam Gazaliu filozofisë në Islam?

Hasan Hameed Në Ligjëratat e tij mbi historinë e filozofisë, një nga mendimtarët më të ndikshëm të botës moderne shpërfilli rëndësinë e filozofisë arabe (islame). Hegeli deklaroi se filozofia arabe “nuk ka ndonjë përmbajtje me interest.” Shkrimtarë të

Read More →

Shkenca sociale

Historiografia perëndimore rreth filozofisë arabe: Një analizë kritike

Dimitri Gutas1 Fragment i shkëputur nga Dimitri Gutas, “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on theHistoriography of Arabic Philosophy”, In British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 1 (May, 2002), pp. 5-25. Asnjë moment i

Read More →

Islami

Jeta pas vdekjes në perspektivën islame

Yahya Michot Të shumta janë mënyrat se si teologët, filozofët, mjeshtrit shpirtërorë dhe mendimtarë të tjerë islam, klasik dhe bashkëkohorë, i janë qasur të dhënave eskatologjike shpesh sugjestive të cilat gjenden në Kuran dhe në traditën profetike. Si në

Read More →
Close