Jezusi

Përfytyrime bashkëkohore të Jezusit në kërkimin historik

Markan Allan Powell Fragment i shkëputur nga Markan Allan Powell, “Jesus as a Figure in History” (Westminister John Knox Press, London 1998), f. 51-65. Kush ishte Jezui? Kjo pyetje e thjeshtë deri aty sa të çarmatos … bëhet plot pasion nga të krishterët – dhe jo

Read More →

Jezusi

A ka seks në parajsë?

Peter Kreeft Ne nuk mund ta dimë se ccfarë është X-në-Parajsë nëse ne nuk e dimë ccfarë është X. Ne nuk mund ta dimë ccfarë është seksi në parajsë nëse ne nuk e dimë ccfarë është seksi. Ne nuk mund ta dimë ccfarë është në emër të Parajsës seksi

Read More →

Jezusi

Shenja e Emanuelit

Rezart Beka Sipas autorëve të krishterë, profeti që e ka thënë këtë fjalë është Isaia, për shkak se në librin e tij ai citohet të jetë shprehur:“Prandaj vet Zoti do t`ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një fëmijë

Read More →

Jezusi

E vërteta ungjillore dhe pafajësia historike

Paula Fredriksen Fragment i shkëputur nga libri i Paula Fredriksen-it me titull: “Jesus of Nazareth: King of the Jews”, First Vintage Books Edition, 2000, f. 18-42 Ku shkojmë ne nëse duam t’i përgjigjemi pyetjes: Kush ishte Jezui i Nazaretit? Shumica e historianëve ia

Read More →

Jezusi

Gjendja aktuale e ‘Kërkimit të Tretë” për Jezuin Historik: Humbje dhe Fitim

John P. Meier Gjendja aktuale e ‘Kërkimit të Tretë” për Jezuin Historik: Humbje dhe Fitim1 Fragment i shkëputur nga revista akademike Biblica, Nr. 80, viti 1999, f. 459-487 I ashtuquajturi kërkim i tretë për Jezuin historik, fillesa e të cilit gjendet në mesin e

Read More →

Jezusi

Jezusi historik dhe Krishti i besimit

Geza Vermes Në fund të shekullit të parë të erës sonë, Krishterimi kishte humbur nga vëmendja e tij Jezusin e vërtetë dhe kuptimin fillestarë të mesazhit të tij. Pali, Gjoni dhe kishat e tyre, e zëvendësuan Jezusin historik me Krishtin hyjnor të besimit, ndërsa

Read More →

Jezusi

Identiteti i Jezusit

John P. Meier   Fragmenti i shkëputur nga: “New Jerome Biblical Commentary”, The (paperback reprint) (3rd Edition) by Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy (Paperback – Nov 25, 1999)   Problemi Qendra dhe fokusi i mesazhit dhe jetës

Read More →

Jezusi

Traditat ne lidhje me Jezusin- pjesa e dytë

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i Jemes Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, scm press, 2006. Nga traditat në formë narrative në lidhje me Jezusin le ti kthehemi tani traditave të thënieve të Jezusit. Këtu ne shohim një

Read More →

Jezusi

George Carey dhe doktrina e trinitetit

Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998. George Carey, i cili më pas u bë kryepeshkopi i Kanterbury-t, u

Read More →

Jezusi

Mrekullitë e Jezusit– çfarë vërtetojnë ato?

Ahmed Didat Përsa i përket mrekullive të Jezusit (p.q.m.t.), Kurani i Shenjtë nuk përshkruan hollësi rreth Bartimorit ose Llazarit, apo rreth ndonjë mrekullie tjetër, përveç asaj kur ai mbrojti nënën e tij që kur ishte foshnje në krahët e saj. Megjithatë,

Read More →
Close