Dialogu ndërfetar

Në Fillim Ishte Vetëdija

Seyyed Hossein Nasr   Një i vetëm është Agu që rrezit mbi gjithçka. Është Një që veçmas bëhet gjithçka. Rg-Veda, VIII, 58:2   Tao i paemër është fillimi i Qiellit dhe Tokës, Tao i emërtuar është mëma e 10 mijë gjërave. Tao Te Çing, kap. 1  

Read More →

Dialogu ndërfetar

Supersticioni i fundit: Kritikë ndaj ateizmit të ri

Edward Feser Burimi: Edward Feser, The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism ( St. Augustines Press, 2010).   Fe e keqe Në vitin 2004, filozofi Antony Flew, i cili deri atëherë kishte qenë ndoshta ateisti më i shquar në botë, njoftoi se kishte ndryshuar

Read More →

Dialogu ndërfetar

Jepini, pra, Makinerisë çka i përket Makinerisë

  LM Sacasas The Convivial Society: Vol. 4, no. 12 (8 korrik 2023)   Ekziston një narrative për inteligjencën artificiale (AI) të cilën e ndesh shpesh. Narrativa që kam në mendje s’ka të bëjë me frikën dhe ankthet kataklizmike që kanë mbushur faqet e

Read More →

Dialogu ndërfetar

Kritikë ndaj deizmit- Pjesa e I

Bassam Zawadi Deizmi për një kohë të gjatë ka shërbyer si strehë intelektuale për personat që ishin të bindur në ekzistencën e Zotit mirëpo ishin të zhgënjyer me Fenë e organizuar. Pavarësisht doktrinave bazë të tij, deizmi nuk diskutohet e as nuk debatohet

Read More →

Dialogu ndërfetar

Realiteti i tradicionalizmit, modernizmit dhe postmodernizmit

    Huston Smith   Burimi: Huston Smith, Why Religion Matters: The Fate of Human Spirit in an Age of Disbelief (HarperOne, 2006), 11-23.   Njerëzit, kudo që jetojnë dhe kurdoherë, e gjejnë veten përballë tre problemeve të pashmangshme: si të fitojnë

Read More →

Dialogu ndërfetar

Monoteizmi dhe origjina e shkencave natyrore

  Mark Worthing, Dr.phil., Dr.theol.   Hyrje   Në klimën bashkëkohore intelektuale, shpesh supozohet se ata që kanë besim në Zot duhet ta kapërcejnë këtë pengesë për të punuar në shkenca dhe duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm që të mos

Read More →

Dialogu ndërfetar

Teknologjia e lumturisë në transhumanizëm dhe Islam

    Edward Moad     “Kur ka një ndryshim të përgjithshëm të kushteve,” shkruan Ibn Halduni, “është sikur i gjithë i krijimi të ketë ndryshuar dhe e gjithë bota të jetë transformuar, sikur të kishte një krijim të ri dhe të përsëritur, një

Read More →

Dialogu ndërfetar

Argumenti evolucionar kundër natyralizmit

  Alvin Plantinga   Natyralizmi është këndvështrimi se nuk ka një person të tillë si Zoti apo asgjë të ngjashme me Zotin. I marrë kështu, ai është më i fortë se ateizmi; është e mundur që të jesh një ateist pa u ngritur në lartësitë (apo pa u zhytur

Read More →

Dialogu ndërfetar

Besimi, arsyeja dhe ateizmi i ri

Terry Eagleton Burimi: Terry Eagleton, Reason, Faith and Revolution: Reflections on the God Debate (New Haven and London: Yale University Press, 2009), 109-139. Frojdianët dhe radikalët politikë, së bashku me një mori njerëzish të cilët nuk e shohin veten as te njëri

Read More →

Dialogu ndërfetar

Kritikat teiste ndaj ateizimit

William Craig Lane Burimi: William Lane Craig, “Theistic Critiques of Atheism”, in The Cambridge Companion to Atheism, edited by Micheal Martin (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 69-85 Hyrje Gjysmë shekulli i kaluar ka qenë dëshmitar i një revolucioni të

Read More →
Close