Islami

Pavdekësia në Tokë? Transhumanizmi në lupën e Islamit

Pavdekësia në Tokë? Transhumanizmi në lupën e Islamit   Tamim Mobayed     Hyrje Në vitin 1965, një shkencëtar amerikan i quajtur Gordon Moore bëri një parashikim relativisht specific lidhur me numrin e tranzistorëve brenda një qarku me integrim të

Read More →

Islami

Flakë dashurie dhe mërie: Ferri dhe problemi i dënimit të përhershëm

  Safaruk Chowdhury   Burimi: Safaruk Chowdhury, Islamic Theology and the Problem of Evil (The American University in Cairo Press, 2021), 117-136     Doktrina islame e ferrit (xhehenemit)   Doktrina e ferrit është njëra nga doktrinat më të vështira

Read More →

Islami

Arkeologjia e gjynahut

    Shah Vali Allah el-Dehleviu       Shkallët e gjynahut   Ti duhet ta dish se pikërisht sikurse ka veprime që janë mishërime, simbole, dhe praktika që favorizojnë nënshtrimin e anës kafshërore ndaj asaj ëngjëllore, po ashtu ka veprime,

Read More →

Islami

Moderniteti dhe reforma e ligjit Islam të familjes

Annelies Moors   Burimi: A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East, ed. Margaret L. Meriwether dhe Judith E. Tucker (Westview Press, A Member of the Perseus Books Group, 1999), 150-175.   Reforma e ligjit Islam të familjes në periudhën moderne

Read More →

Islami

Tradicionalizmi dhe selefizmi: debati rreth pluralizmit ligjor

  Emad Hamdeh   Burimi: Emad Hamdeh, Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 97-120.   Tradicionalistët dhe puritanët selefi kanë patur dallime dhe mospajtime të shumta në lidhje me

Read More →

Islami

Stacionet e shtegtimit shpirtëror

    Ibn Kajim el-Xheuzije   Burimi: Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ranks of Divine Seekers, trans. Ovamir Anjum (Leiden: Brill, 2020), 292-310   Mbi stacionet e “Vetëm Ty të adhurojmë” në të cilin zemra zhvendoset nga stacioni në stacion në shtegtimin e

Read More →

Islami

Kuptimet e brendshme të pesë shtyllave të Islamit

Shah Vali Allah el-Dehlevi     Kuptimet e brendshme të abdesit dhe larjes së plotë të trupit gusl   Ti duhet ta dish se një njeri mund të rrëmbehet nga turbullirat e natyrës dhe të çohet në dritat e Arealit të Shenjtë, aq sa këto drita e dominojnë atë

Read More →

Islami

Taxh el-Arus: Udhëzime për rafinimin e vetvetes

  Ibn Ataullah el-Skenderi   Burimi: Ibn Ataullah al-Sekenderi, “Sufism for Non-Sufis?: Ibn ’Ata’ Allah al- Sakandari’s Taj al-’Arus”, trans. Sherman Jackson (Oxford: Oxford University Press, 2012)   Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të të

Read More →

Islami

Dobitë e urisë vullnetare dhe të këqijat e ngopjes

  Imam Gazaliu   Burimi: Abu Hamid al-Ghazali, Al-Ghazālī on Disciplining the Soul: Kitāb Riyāḍat al-Nafs &  On Breaking the Two Desires (Kitab Kasr al-Shawatayn), trans. T.J.Winter,  (Cambridge: The Islamic Text Society), 117-132    Njē ekspoze e

Read More →

Islami

Lumturia njerëzore

Shah Vali Allah el-Dehlevi     Burimi: Shāh Walī Allāh, The Conclusive Argument from God: Shāh Walī Allāh of Dehli’s Ḥujjat Allāh al-Baligha, Trans. Marcia K. Hermansen (Leiden: Brill, 1996), 145-171.   Mbi natyrën e vërtetë të lumturisë   Ti duhet ta

Read More →
Close