Islami

Roli dhe statusi i teologjisë në Islam

    Imam Gazaliu   Burimi: Abu Hamid Al-Ghazali, The Principles of the Creed : Book 2 of the Iḥyāʼ ʻulūm al-dīn, the Revival of the Religious Sciences = Kitāb qawāʻid al-ʻaqāʼid, trans. Khalid Williams (Louisville, KY : Fons Vitae, 2016), 25-41.  

Read More →

Islami

Zoti i Kuranit: Një teologji e emrave hyjnorë

    Tim Winter   Burimi: Tim Winter, “God the Speaker: The Many-named One”, in The Routledge Companion to the Qur’an, ed. G. Archer, M.M. Dakake, D. Madigan (London and New York: Routledge, 2022), 45-57. Dëgjuesit e parë të Kuranit ishin

Read More →

Islami

Dija dhe konformizmi fetar

Imam al-Sanusi (koment: Seid Feuda)   Shaykh Saʿid Foudah, A Refined Explanation of the Sanusi Creed: The Foundational Proofs (Sunni Publications, 2018), 55-61.     Teksti i kësaj eseje është shkeputur nga manuali i mirënjohur i doktrinës Islame (akide) të

Read More →

Islami

A janë arbitrare interpretimet linguistike të teksteve të shenjta?

  Samir Hussain   Ndërsa muslimanët po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për dallimet në deduktime dhe interpretime tek dijetarët e fikhut dhe tefsirit, syresh kanë shprehur shqetësimin se interpretimet që kanë për bazë gjuhën duken të jenë vërtet

Read More →

Islami

Edukimi si “nxjerrje në sipërfaqe”: Format e arsyes islame

    Tim Winter   Burimi: Tim Winter, “Education as ‘Drawing-out’: The Forms of Islamic Reason”, in Philosophies of Islamic Education: Historical Perspectives and Emerging Discourses, ed. Mujadad Zaman and Nadeem A. Memon (New York and London:

Read More →

Islami

Pavdekësia në Tokë? Transhumanizmi në lupën e Islamit

Pavdekësia në Tokë? Transhumanizmi në lupën e Islamit   Tamim Mobayed     Hyrje Në vitin 1965, një shkencëtar amerikan i quajtur Gordon Moore bëri një parashikim relativisht specific lidhur me numrin e tranzistorëve brenda një qarku me integrim të

Read More →

Islami

Flakë dashurie dhe mërie: Ferri dhe problemi i dënimit të përhershëm

  Safaruk Chowdhury   Burimi: Safaruk Chowdhury, Islamic Theology and the Problem of Evil (The American University in Cairo Press, 2021), 117-136     Doktrina islame e ferrit (xhehenemit)   Doktrina e ferrit është njëra nga doktrinat më të vështira

Read More →

Islami

Arkeologjia e gjynahut

    Shah Vali Allah el-Dehleviu       Shkallët e gjynahut   Ti duhet ta dish se pikërisht sikurse ka veprime që janë mishërime, simbole, dhe praktika që favorizojnë nënshtrimin e anës kafshërore ndaj asaj ëngjëllore, po ashtu ka veprime,

Read More →

Islami

Moderniteti dhe reforma e ligjit Islam të familjes

Annelies Moors   Burimi: A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East, ed. Margaret L. Meriwether dhe Judith E. Tucker (Westview Press, A Member of the Perseus Books Group, 1999), 150-175.   Reforma e ligjit Islam të familjes në periudhën moderne

Read More →

Islami

Tradicionalizmi dhe selefizmi: debati rreth pluralizmit ligjor

  Emad Hamdeh   Burimi: Emad Hamdeh, Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 97-120.   Tradicionalistët dhe puritanët selefi kanë patur dallime dhe mospajtime të shumta në lidhje me

Read More →
Close