TwitterFacebookPinterestGoogle+

Muhamedi

Funksioni i haditheve profetike në politikën Islame

Jonathan A.C. Brown   Nëse ekziston një fushë e trashëgimisë Islame që është e njohur për lexuesin e thejshtë është ajo e…

07 Sep 2018 Muhamedi rezi No comments

Islami

Limitet e pushtetit në një shtet islam

  Mohammad Hashim Kamali  Midis shkollarëve myslimanë dhe kolegëve të tyre perëndimorë ekziston një dallim në mendim mbi natyrën dhe karakteristikat e…

06 Jul 2019 Islami rezi No comments