Shkenca sociale

Kostot e revolucionit seksual

Mary Eberstardt Burimi: Mary Eberstardt, Adam and Eve After the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution (Ignatius Press, 2013).   “Çfarë po i bën revolucioni seksual grave? Çfarë dëshiron gruaja? Një nga aspektet më magjepsëse të revolucionit seksual është se

Read More →

Shkenca sociale

Feja, racizmi dhe nacionalizmi

  Burimi: Enis Sulstarova, Nacionalizmi: Kombi, shteti dhe politika në epokën moderne (Tiranë: Pika pa Sipërfaqe, 2022), 257-278.     Feja dhe nacionalizmi   Feja, kombi dhe nacionalizmi Si kombi, si bashkësia fetare, janë bashkësi të përfytyruara dhe

Read More →

Shkenca sociale

Një histori e shkurtër e idesë së progresit

  Alain de Benoist*   Ideja e progresit duket se është një nga presupozimet teorike të modernitetit. Madje dikush mund ta konsiderojë atë, jo pa arsye, si “fenë reale të qytetërimit perëndimor”. Historikisht, kjo ide u formulua më herët sesa

Read More →

Shkenca sociale

Inteligjenca artificiale kundrejt vetëdijes njerëzore: Një e ardhme ku makineritë do të jenë zotërinjtë tanë?

  Muhammad U. Faruque Mund ta kuptosh nëse një makineri është bërë më e mençur nëse do të ulësh nivelin tënd të inteligjencës në një nivel të tillë që makineria do të duket më e mençur. Nëse do të kryesh një bashkëbisedim me një person të

Read More →

Shkenca sociale

Paradoksi i vlerave perëndimore

Peter Harrison Nuk është sekret që ish-kryeministri australian Tony Abbott është një adhurues i vlerave perëndimore. Në më shumë se një rast ai është ankuar për atë që ai e quan “heshtja e madhe australiane” – shpërfillja e “kanonit perëndimor,

Read More →

Shkenca sociale

Kritikë shkencizmit

Edward Feser   Burimi: Edward Feser, Five Proofs of the Existence of God (San Francisco: Ignatius Press, 2017), 275-285     Pohim: “Shkenca është i vetmi burim i vërtetë i njohurive dhe teoritë tona më të mira shkencore nuk i referohen Zotit.”  

Read More →

Shkenca sociale

Tradita dhe moderniteti: Etika e virtytit si qëmtim për të mirën

Alasdair MacIntyre Burimi: Alasdair MacIntyre, After Virtue: a Study in Moral Theory (London: Duckëorth, 1981), 203-207 Pasazhi në vijim është shkëputur nga libri i filozofit të mirënjohur të etikës, Alsadair MacIntyre, titulluar “Pas Virtytit: Një studim në

Read More →

Shkenca sociale

Kritikë ndaj Deizmit

Bassam Zawadi Deizmi për një kohë të gjatë ka shërbyer si strehë intelektuale për personat që ishin të bindur në ekzistencën e Zotit mirëpo ishin të zhgënjyer me Fenë e organizuar. Pavarësisht doktrinave bazë të tij, deizmi nuk diskutohet e as nuk debatohet ne

Read More →

Shkenca sociale

Multikulturalizmi dhe identiteti britanik në vazhdën e çështjes së Selman Rushdiut

 Talal Asad   Burimi: Talal Asad, “Multiculturalism and British Identity in the Wake of the Rushdie Affair,” Politics & Society 18, no. 4 (December 1990): 455–80.     Është i mirënjohur fakti se çështja Selman Rushdi shkaktoi krejt papritmas një

Read More →

Shkenca sociale

Kthimi ogurzi i eugjenikës

  Nga John Grey   Mendimi eugjenist u refuzua pas Holokaustit, por në epokën e Big Tech, ideja se njerëzit mund të “inxhinierohen” është rishfaqur në një maskë të re.       Në korrik të vitit 1912, 800 delegatë u takuan në Hotel

Read More →
Close