Bibla

Falsifikime në emër të Pjetrit në Krishterim

  Bart D. Ehrman   Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged: Writing In The Name Of God – Why The Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are” (Harper One, 2011).   Deri tani, në diskutimin tim të gjënjeshtrave të

Read More →

Bibla

A është i Drejtë Zoti sipas Biblës?

Hyrje Në librin biblik të Zanafillës 18:23-25, profeti Abraham pasi mëson se qyteti i Sodomës do të shkatërrohet nga Zoti, ngre dy pyetje në lidhje me drejtësinë e Zotit: A do të shkatërrohet me të padrejtin edhe i drejti? A do të jetë Gjykuesi i mbarë botës i

Read More →

Bibla

Ndryshime tekstuale ne Bibël lidhur me statusin e gruas

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i “Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why”, (Harper One 2007, kap. 4) Gruaja dhe teksti i shkrimeve   Diskutimet rreth rolit të gruas nuk kanë luajtur një rol dhe aq të madh në përçimin e

Read More →

Bibla

Zoti në shkrimet hebraike

S. DAVID SPERLING Fragment i marrë nga artikulli i David Sperling-ut shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Terminologjia biblike për hyjnoren  Emri i përveçëm për Zotin, ndaj të cilit, nga autorët biblikë, kërkohet adhurimi

Read More →

Bibla

Shtatë shtyllat e urtësisë së shkollarëve biblikë

Robert W. Funk & Roy W. Hoover Fragment i shkëputur nga libri i Robert W. Funk dhe Roy W. Hoover me titull: “The Five Gospel: The Search for the Authentic Words of Jesus, Macmillan Publishing Company, New York 1993 Kërkimi për Jezusin historik është  nxitur nga

Read More →

Bibla

Integriteti i tekstit të ungjillit sipas Gjonit

Helmut Koester Fragment i shkëputur nga libri i autorit Helmut Koester me titull: “Ancient Christian Gospel, Trinity Press International, Pennsylvania 1990Nuk duket se teksti i ungjillit sipas Gjonit, ashtu siç gjendet në dorëshkrimet më të vjetra, të jetë

Read More →

Bibla

Kush e shkroi ungjillin sipas “Gjonit”

Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Ungjilli i Gjonit tërheq vëmendjen për ekzistencën e një dëshmitari okular në kryqëzimin e Jezusit (19:35), që

Read More →

Bibla

Ungjilli i Thomait

John Dominic Crossan Fragment i shkëputur nga libri i autorit John Dominic Crossan me titull: “The Birth of Christianity”, HarperSan Francisco, New York 1999 Ungjilli i Thomait nuk është, pikë së pari, një nevojë hipotetike (si burimi Q) por një dokument

Read More →

Bibla

Muhamedi në Bibël: Kush ishte Parakleti?

Benjamin Keldani Fragment i shkëputur nga libri i Benjamin Keldanit, “Muhamedi në Bibël”, (Botime Erasmus, 2004)“PARAKLETI” NUK ËSHTËFRYMA E SHENJTË Në këtë artikull mund të diskutojmë tani për “Parakletin” e famshëm të Ungjillit të Katërt.

Read More →

Bibla

Triniteti në këndvështrimin hebraik

Kaufman Kohler & Krauss Samuel Triniteti është dogma themelore e krishterimit; ai është koncepti i bashkimit në një Zot të vetëm të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, kuptuar si tre persona infinit. Ishte koncili i Nikesë, më veçanërisht kredo atanasiane që

Read More →
Close