Bibla

Falsifikime në emër të Pjetrit në Krishterim

  Bart D. Ehrman   Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged: Writing In The Name Of God – Why The Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are” (Harper One, 2011).   Deri tani, në diskutimin tim të gjënjeshtrave të

Read More →

Bibla

A është i Drejtë Zoti sipas Biblës?

Hyrje Në librin biblik të Zanafillës 18:23-25, profeti Abraham pasi mëson se qyteti i Sodomës do të shkatërrohet nga Zoti, ngre dy pyetje në lidhje me drejtësinë e Zotit: A do të shkatërrohet me të padrejtin edhe i drejti? A do të jetë Gjykuesi i mbarë botës i

Read More →

Bibla

Ndryshime tekstuale ne Bibël lidhur me statusin e gruas

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i “Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why”, (Harper One 2007, kap. 4) Gruaja dhe teksti i shkrimeve   Diskutimet rreth rolit të gruas nuk kanë luajtur një rol dhe aq të madh në përçimin e

Read More →

Bibla

Plaga e Odiseut

Erich Auerbach Fragment i shkëputur nga Erich Auerbach, “Odysseus’ Scar” from “Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature”, trans. Willard R. Trask. Princeton, 1953, repr. 1974, chapter one.  © websiti www.erasmusi.org Lexuesit e Odisesë e

Read More →

Bibla

Kush e shkroi ungjillin sipas “Mateut”?

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Nëse ne do të ktheheshim pas në kohë, do të shihnim se titulli “Ungjilli sipas Mateut”1 i është

Read More →

Bibla

Falsifikime në emër të Palit të bëra në Bibël

Bart D. Ehrman Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged” (Harper One, 2011), f. 79-115. Kur në vitin 1971 u bëra i krishterë dhe anëtar i Kishës “Instituti jeta e re” (borne again) isha i etur të lexoja dhe mësoja gjithçka që mundesha

Read More →

Bibla

Shqyrtim profecisë kundër Tirit

Xhodi Hysa Në këtë ese do të mundohem të studioj dhe të bëj disa kërkime mbi një ndër profecitë më të përfolura biblike. Jam munduar të sjell këtu për juve mendime, të cilat deri më sot nuk i kemi dëgjuar shumë dhe  madje nuk kemi patur mundësinë për

Read More →

Bibla

Doktrina e krijimit në një epokë të kozmologjisë shkencore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut: “An Introduction to Systematic Theology”, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (March 19, 1991), f. 37-53 Një nga problemet më të mëdha dhe të vazhdueshme të besimit të krishterë në

Read More →

Bibla

Mjedisi në këndvështrimin hebre

Normon Solomon   Fragment i shkëputur nga libri “Abraham’s Children”, t&t clark 2005. Fjala ‘ekologji’, e derivuar nga termi grek oikos (‘shtëpi’), mund të interpretohet lehtësisht si “shkenca e kuptimit dhe përkujdesjes për shtëpinë

Read More →

Bibla

Pali në këndvështrimin hebraik

Kaufmann Kohler Themeluesi i vërtetë i Kishës së krishterë si një njësi e kundërt me Judazimin, ka lindur para vitit 10 (e.r.s.) dhe ka vdekur pas vitit 63 (e.r.s.). Dokumentet të cilat përmbanin këndvështrimet dhe opinionet e kundërshtarëve të Palit dhe të

Read More →
Close