Shkenca sociale

Tradita dhe moderniteti: Etika e virtytit si qëmtim për të mirën

Alasdair MacIntyre Burimi: Alasdair MacIntyre, After Virtue: a Study in Moral Theory (London: Duckëorth, 1981), 203-207 Pasazhi në vijim është shkëputur nga libri i filozofit të mirënjohur të etikës, Alsadair MacIntyre, titulluar “Pas Virtytit: Një studim në

Read More →

Islami

Etika filozofike helene dhe teologjia islame

    Burimi: Imam al-Ghazali, Al-Ghazali on Disciplining the Soul and on Breaking two Desires, trans. Tim Winter (Cambridge: The Islamic Text Society, 1995), XLV-LVIII.   Myslimanët e hershëm shumë shpejt hyn në kontakt produktiv me Krishterimin Oriental,

Read More →

Shkenca sociale

Nietzsche apo Aristoteli

Fragment i shkëputur nga libri i Alsadair MacIntyre, “After Virtue: A Study in Moral Theory” (University of Notre Dame Press 2007) Vizioni bashkëkohor i botës, sikundër edhe kam sugjeruar, në tërësi është, edhe pse jo ndoshta deri në detaje, veberiane. Kjo

Read More →
Close