Muhamedi

Hytbja e lamtumirës

O Njerez! Degjoni cfare do t’ju them sot, sepse nuk e di nëse mot do t’ju takoj në ketë vend. O njerez! Kini drojë Zotin dhe respektojeni Ate. Behuni te njerezishem dhe te drejte ndaj vetes dhe ndaj te tjereve. Jeta dhe pasuria juaj janë të shenjta, gjer dituen

Read More →

Muhamedi

Cilësitë e profetit Muhamed (a.s.) dhe etika e tij

Safjurrahman el-Mubarekfuri Resulull-llahu a.s. është shquar me norma të përsosura etike, të cilat nuk mund të përshkruhen me fjalë. Për këtë dëshmon ndikimi i tij tek njerëzit, zemrat e të cilëve flakëronin për t’a respektuar dhe nderuar. Flakëronin për

Read More →

Muhamedi

Hytbja e profetit (a.s) në Tabuk

Shkëputur nga ‘Jeta e Muhamedit’ nga Prof. A.H. Sidikui faq. 283-4 Në vitin 630 profeti Muhamed a.s drejtoi një ekspeditë drejt Tebukut. Në Tebuk ai mbajti një hytbe klasike që përmbledh shkurtimisht mesazhin e tij. Pasi e madhëroi dhe falënderoi Allahun e

Read More →

Muhamedi

Dhembshuria dhe mëshira e profetit Muhamed

Allahu ka thënë për dhembshurinë, butësinë dhe mëshirën e profetit Muhamed ndaj gjithë krijesave: Allahu thotë: “E Ne të dërguam ty (Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat” Pjesë e përsosmërisë së tij është fakti se Allahu i tha atij dy nga

Read More →
Close