Muhamedi

Nga spiritualiteti i Xhihadit tek ideologjia e xhihadizmit

 Reza Shah-Kazemi 1 Ese e shkëputur nga revista “Season”, (Spring-Summer, 2005). Copyright Erasmus  Ata që luftojnë për çështjen Tonë, sigurisht, Ne do t’i udhëzojmë drejt udhëve Tona. (Kuran 29:69) Principi i shprehur në këtë verset është i domosdoshëm

Read More →

Muhamedi

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre

  Rezart Beka  Sheriati dhe sufizmi janë dy kategori ose disiplina kryesore në Islam. Si çdo gjë mirëfilltazi islame ato përligjen në burimet shkrimore të fesë, në Kuran dhe Sunet. Shembulli më i përmendur si legjitimues për njëherazi sheriatin dhe sufizmin

Read More →

Muhamedi

Kritika tekstuale e hadithit: një rishikim

Mohsen Haredy Hyrje Nga katër burimet kryesore të sheriatit islam, hadithi zë vendin e dytë pas Kuranit. Prandaj nuk është habi të themi se ky debat nuk është i ri. Në fund të shekullit të XX studimi i hadithit ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe ka tërhequr

Read More →

Muhamedi

Urtësit e natës së miraxhit

Muhamed Gazali Allahu (xh.sh.), me natën e Miraxhit, i dha mundësi të dërguarit të tij që të sodiste manifestimet e madhështore të fuqisë së Tij, në mënyrë që zemra e tij të mbushej me besim në Të dhe me varësi prej Tij kur ai të përballej me forcat

Read More →

Muhamedi

Festimi i Ditëlindjes së Profetit

Imam Xhelaludin Sujuti Pjesë e shkëputur nga vepra e imam Xhelaludin Sujutit me titull “El Husn fi Amal el Maulid” PARATHËNIE Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik el Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849 P.H 1445. Ai ishte

Read More →

Muhamedi

Përmendja e profetit Muhamed në shkrimet e shenjta

Dr. Lejla Demiri Nuk ka asnjë dyshim se shqyrtimi i një çështjeje kaq të gjerë brenda një hapësire kaq të shkurtër përmban vështirësi objektive brenda saj. Për këtë arsye është e nevojshme që të qartësojmë limitet e këtij studimi. Së pari do të

Read More →

Muhamedi

Karakteri i Muhamedit

William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i William Chittick-ut me titull: The Sufi Path of Knowledge, State University of New York Press (Korrik 1989) Kush është natyra e këtij libri hyjnor, vërtetësia e të cilit nuk mund rroket përmes interpretimeve racionale?

Read More →

Muhamedi

Nënat e besimtarëve

Muhamed Gazali Disa shkrimtarë ngrenë polemika të ashpra mbi parimin e poligamisë, duke u përpjekur ta kufizojnë apo parandalojnë atë që Islami e ka lejuar në lidhje më këtë çështje. Ndonjëherë ata thonë se Islami nuk ka dhënë një leje të qartë dhe herë

Read More →

Muhamedi

Muhamedi dhe gënjeshtrat rreth tij

 Hyrje Që kur Islami filloi të përhapë dritën e tij në lindjen e mesme, Afrikën veriore, Spanjë dhe në disa pjesë të Evropës, kisha e krishterë dhe udhëheqësit evropianë u ndjenë të kërcënuar fetarisht dhe politikisht. Misionarët e krishterë filluan të

Read More →

Muhamedi

Profeti dhe tradita profetike

Sejid Husein Nasr Fragment i shkëputur nga libri i autorit Sejid Husein Nasr me titull: “Ideals and Reality of Islam”, The Islamic Text Society, Cambridge 2001 Profeti si themeluesi i Islamit dhe i dërguari i shpalljes së Zotit për gjithë njerëzimin është

Read More →
Close