Krishterimi

Jeta pas vdekjes: Koncepti i krishterë

Hiroshi Obayashi Fragment i marrë nga artikulli i Hiroshi Obayash-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Të krishterët e hershëm, përfshi edhe autorët e librave të Dhjatës së Re, kanë qenë të zhytur në besimin lidhur me

Read More →

Krishterimi

Historia e polemikave islamo-krishtere

Norman Daniel Fragment i marrë nga artikulli i Norman Daniel-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Vetë Kurani e përcakton sferën e polemikës midis myslimanëve dhe të krishterëve, sepse ai shpall termat dhe vë caqet e

Read More →

Krishterimi

Jeta pas vdekjes: Koncepti hebraik

David Stern Fragment i marrë nga artikulli i David Stern-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Koncepti i një jete tjetër pas kësaj sonës ka mare formë gradualisht dhe rrallëherë është vendosur në një formë dogmatike

Read More →

Krishterimi

A ka pasur ndikim Krishterimi në Arabi?

Jishan Xhufu & Mohd Elfie Nieshaem Xhuferi Misionarët e krishterë dhe kundërshtarë të tjerë të Islamit janë përpjekur të krijojnë, se në ç’mënyrë ka patur mundësi Profeti a.s të njihte shumë prej historive të profetëve të kaluar. Ata kanë bërë

Read More →

Krishterimi

Morali dhe etika në kulturën shekullare të botës bashkëkohore

Wolfhart Pannenberg Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg , “Fondamenti dell’etica: prospettive filosofico-teologiche”, Queriniana, Brescia 1998, f. 7-28.   Baza antropologjike e shoqërisë moderne dhe superioriteti i etikës mbi dogmatikën Është i

Read More →

Krishterimi

Lartësimi i Jakobit dhe përçmimi i Palit në Dhjatën e Re

James Dunn Fragment i shkëputur nga libri i James Dunn, “Unity and Diversity in the New Testament, third edition, SCM press, 2006, f. 1-6 Ky theksim i dyfishtë është plotësues për të parin, kjo sepse në judeo-krishterim, Pali denigrohej pikërisht se shihej si një

Read More →

Krishterimi

Lindja e Jezusit dhe Kisha katolike

Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown me titull: “An Adult Christ at Christmas; The Liturgical Press 1978, f. 1-3  Ungjilli i Mateut dhe Lukës fillon me historinë e konceptimit të Jezusit dhe lindjen e tij (quajtur ndryshe rrëfimi i lindjes).

Read More →

Krishterimi

Teilhard De Chardin mbi Krijimin dhe Jetën e Krishterë

Robert L. Faricy   ‘I krishteri është i mbërthyer nga forca që duket se tërheqin atë në dy drejtime. Feja e tij, me theksin e saj mbi heqjen dorë nga bota dhe vaniteti e përkohshmëria e gjërave këtu poshtë, dhe me nënvizimin e saj të transhendencës së Zotit

Read More →

Krishterimi

Disa thënie në lidhje me trinitetin

Përmblodhi: Rezart Beka Në kohët e sotme, tendenca e përgjithshme e teologëve të krishterë, përthyhet në disa drejtime. E para ka të bëjë me mohimin e hyjnisë së Jezusit, duke e konsideruar deifikimin e tij si jo burimor por i huazuar nga besimet pagane të asaj

Read More →

Krishterimi

Diskutim mbi dialogun:Ku duhet të jenë më të prera pikëtakimet krishtero-muslimane

Felix Körner SJ     Burimi: Stimmen der Zeit, 8/2008, fq. 535-546 Dialogu është një fjalë që mund të na shkaktojë lehtë zemërim. A nuk ndodh vallë kështu me njerëzit të cilëve u mungon kurajoja në bindjet e tyre, të cilët s’kanë energji të përpunojnë

Read More →
Close