Islami

Dritëhijet e sekularizmit dhe mendimi modern mysliman

  Ovamir Anjum   Burimi: Ovamir Anjum, “From the Sacred Canopy to the Haunted Vault: Understanding Secularism from within Islam”, American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 34, no. 2 (Spring 2017): viii-xix.   Përse duhet që studiuesit të

Read More →

Islami

Etika filozofike helene dhe teologjia islame

    Burimi: Imam al-Ghazali, Al-Ghazali on Disciplining the Soul and on Breaking two Desires, trans. Tim Winter (Cambridge: The Islamic Text Society, 1995), XLV-LVIII.   Myslimanët e hershëm shumë shpejt hyn në kontakt produktiv me Krishterimin Oriental,

Read More →

Islami

Pluralizmi Islam dhe globalizmi

Tim Winter (Abdal Hakim Murad) Burimi: Abdal Hakim Murad, The Qur’anic Truth and the Meaning of ‘Dhimma’ (Dubai: Kalam Research and Media, 2010), 11-18. Mbrojtja e nderuar e kontratës së dhimive përbënte një pjesë të vizioni mesjetar ismailit (Ishmaelit)

Read More →

Islami

Dinjiteti njerëzor në Islam

  Mohammad Hashim Kamali   Ky artikull eksploron çështjen e dinjitetit njerëzor përmes një leximi të Kuranit dhe haditheve (thënieve të profetit Muhamed), dy burimet autoritative më gjerësisht të përnderuara të Islamit. Ai paraqitet në katër seksione: në

Read More →

Islami

Maksimat ligjore të jurisprudencës islame

  Mohammad Hashim Kamali Fragment nga libri i Mohammad Hashim Kamali-t me titull “Shari’ah Law: An Introduction” (Oneworld Publication, Oxford 2008), fq. 141-162. Ky kapitull paraqet maksimat ligjore islame (kauaid kulijeh fik’hijeh) krahëpërkrahë me tre fusha

Read More →

Islami

Ndërmjet Zotit të profetëve dhe Atij të filozofëve

    Burimi: Hatem al-Haj, Between the God of the Prophets and the God of the Philosophers: Reflections of an Athari on Divine Attributes, ed. Jamila Hakam (United States, Independent Published 2020), 11-31.   Hatem al-Hajj   (Kjo ese është shkëputur nga

Read More →

Islami

Idhujt që mbajmë në zemër

  Rushain Abbasi     Në epokën tonë koncepti i idhujtarisë, ashtu si shumë terma të tjerë teologjikë, është katandisur në një arkaizëm të thjeshtë, dhe ndoshta kjo për një arsye të mirë. E përdorur shpesh si një mjet polemike për të bërë

Read More →

Islami

Tre pikëpamje të shkencës në botën islame

Ibrahim Kalin     Burimi: Ibrahim Kalin, “Three Views of Science in the Islamic Word,” in God, Life, and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives Ed. T. Peters, M. Iqbal and S.M. Haq (London and New York: Routledge, 2016), 4-41.   Vështirë se ka ndonjë temë

Read More →

Islami

Përse etikës i duhet Islami

    Ovamir Anjum   Kjo ese përpiqet të ofroj një kontribut në përpjekjet e myslimanëve bashkëkohorë për t’i bazuar zgjedhjet e tyre të jetës në një kuptim të thellë të së drejtës dhe të gabuarës, etikës ose akhlāk-ut, dhe për t’i

Read More →

Islami

Misticizmi dhe etika në Islam

Misticizmi dhe etika në Islam Etika e Adud el-Din Ixhi   Feryal Salem   Kjo ese është një përkthim i pjesshëm i manualit të mirënjohur të etikës islame “Ahlak El Adudije” shkruar nga dijetari i mirënjohur Adud el-Din el-Ixhi (vd. 1355). Manuali në fjalë

Read More →
Close