Dialogu ndërfetar

Progresi dhe shkenca

Abdul Vehab M. Elmessiri Më poshtë vijon një kapitull nga libri i Dr. Abdul Wahab El-Messirit, me titull “Udhëtimi im tek farërat, rrënjët, dhe frutat” i përkthyer në arabisht. Mbaj mend kur isha i ri një bisedë me kolegun tim të shkollës dhe mikun tim Dr.

Read More →

Dialogu ndërfetar

A promovon feja dhunë?

Augustine Perumalil   Burimi:  Satya Nilayam: Chennai Journal for Intercultural Philosophy 6 (2004), 102-127. Përmbledhje Duke vëzhguar se dhuna në emër të fesë ka një histori të gjatë, artikulli këqyr marrëdhënien ndërmjet fesë dhe dhunës. Hetimi fillon me një

Read More →

Dialogu ndërfetar

Marrëdhëniet mes myslimanëve dhe të krishterëve

Tarek Mitri Ndërsa angazhohemi në një bashkëbisedim të sinqertë me të afërmit tanë të feve të tjera, ka raste që ne nuk shmangemi nga ushtrimi ose pohimi i të drejtës të të qënit i gabuar. Por ne mësojmë të jemi më të kujdesshëm me të drejtën e të qenit

Read More →

Dialogu ndërfetar

Mrekullia gjuhësore e Kuranit

Ismail Faruku   Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë

Read More →

Dialogu ndërfetar

Besëtytnia e jetës

Rene Guenon Fragment i shkëputur nga libri i Rene Guenon-it me titull: “East and West, Publisher: Sophia Perennis (July 2, 2004)   Midis gjërave për të cilat Perëndimorët u hedhin shpesh fajin civilizimeve lindore, janë edhe ngurtësia dhe qëndrueshmëria; në sytë e

Read More →

Dialogu ndërfetar, Jezusi

Racionaliteti i besimeve fetare

Thomas Schärtl Nga: Stimmen der Zeit, 4/2009, Fq. 257-271 Në diskutimin rreth trajtave të larmishme të ‘ateizmit të ri’ pikë së pari nën mikroskop është vënë racionaliteti i besimeve fetare. THOMAS SCHÄRTL, Profesor i Filozofisë në Universitetin e

Read More →

Dialogu ndërfetar

Judaizmi dhe Krishterimi në perspektivën e Islamit

Muhamed Abdul-Rauf Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991  Tre nivelet të diskutimit Së pari, duke qenë feja më e re dhe në vetkuptimin e saj e përcaktuar për

Read More →

Dialogu ndërfetar

Islami dhe krishterimi në perspektivën e Judaizmit

Michael Wyschogrod Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991  Këndvështrimi judaik për islamin dhe krishterimin është në të vërtetë një funksion i njohjes së

Read More →

Dialogu ndërfetar

Ademi dhe Havaja në Kuran

Cornelia Schock Fragment i shkëputur nga “Encyclopaedia of the Qur’an”, Jane Dammen McAuliffe, General Editor, Brill Publication 2004, Vëll. I Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi”

Read More →

Dialogu ndërfetar

Judaizmi dhe Islami në perspektivën e Krishterimit

Krister Stendahl Parimet bazë për të shqyrtuar traditat e të tjerëve dhe ithtarët e tyre janë të thjeshta: “Krahaso të ngjashmen me të ngjashmen dhe lejoi të tjerët të përcaktojnë vetveten“. Rregulla e parë është e qartë. Megjithëkëtë

Read More →
Close