Dialogu ndërfetar

Ne dhe ju: le të puqemi në dashurinë për Zotin Sejjid Hossein Nasr “Dashuri për Zotin, Dashuri për Fqinjin” Konferenca e Parë e Forumit Katoliko-Musliman, Vatikan 4 – 6 Nëntor 2008 Bismi’l-Lahi’r-Rahmani’r-Rahim Në Emër të Zotit, të Gjithmëshirshmit,

Read More →

Dialogu ndërfetar

Shteti komb dhe rendi shoqëror në Islam

Ismail Faruqi I. Familja: Niveli i parë organizimit shoqërorë Shoqëria njerëzore ka një histori të gjatë të cilën tre institucione janë munduar ta dominojnë. E para është familja, e cila bazohet mbi lidhjen e gjakut dhe të trashëgimisë. Karakteristikat që ajo

Read More →

Dialogu ndërfetar, Jezusi

Racionaliteti i besimeve fetare

Thomas Schärtl Nga: Stimmen der Zeit, 4/2009, Fq. 257-271 Në diskutimin rreth trajtave të larmishme të ‘ateizmit të ri’ pikë së pari nën mikroskop është vënë racionaliteti i besimeve fetare. THOMAS SCHÄRTL, Profesor i Filozofisë në Universitetin e

Read More →

Dialogu ndërfetar

Judaizmi dhe Krishterimi në perspektivën e Islamit

Muhamed Abdul-Rauf Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991  Tre nivelet të diskutimit Së pari, duke qenë feja më e re dhe në vetkuptimin e saj e përcaktuar për

Read More →

Dialogu ndërfetar

Islami dhe krishterimi në perspektivën e Judaizmit

Michael Wyschogrod Fragment i shkëputur nga “Trialogue of the Abrahamic Faiths”, edited by Ismail Raji el-Faruqi, El Sadawi Publication, Virginia U.S.A 1991  Këndvështrimi judaik për islamin dhe krishterimin është në të vërtetë një funksion i njohjes së

Read More →

Dialogu ndërfetar

Ademi dhe Havaja në Kuran

Cornelia Schock Fragment i shkëputur nga “Encyclopaedia of the Qur’an”, Jane Dammen McAuliffe, General Editor, Brill Publication 2004, Vëll. I Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi”

Read More →

Dialogu ndërfetar

Judaizmi dhe Islami në perspektivën e Krishterimit

Krister Stendahl Parimet bazë për të shqyrtuar traditat e të tjerëve dhe ithtarët e tyre janë të thjeshta: “Krahaso të ngjashmen me të ngjashmen dhe lejoi të tjerët të përcaktojnë vetveten“. Rregulla e parë është e qartë. Megjithëkëtë

Read More →
Close