Bibla

Doktrina e krijimit në një epokë të kozmologjisë shkencore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut: “An Introduction to Systematic Theology”, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (March 19, 1991), f. 37-53 Një nga problemet më të mëdha dhe të vazhdueshme të besimit të krishterë në

Read More →

Bibla

Mjedisi në këndvështrimin hebre

Normon Solomon   Fragment i shkëputur nga libri “Abraham’s Children”, t&t clark 2005. Fjala ‘ekologji’, e derivuar nga termi grek oikos (‘shtëpi’), mund të interpretohet lehtësisht si “shkenca e kuptimit dhe përkujdesjes për shtëpinë

Read More →

Bibla

Pali në këndvështrimin hebraik

Kaufmann Kohler Themeluesi i vërtetë i Kishës së krishterë si një njësi e kundërt me Judazimin, ka lindur para vitit 10 (e.r.s.) dhe ka vdekur pas vitit 63 (e.r.s.). Dokumentet të cilat përmbanin këndvështrimet dhe opinionet e kundërshtarëve të Palit dhe të

Read More →

Bibla

Shlyerja e mëkatit në Dhjatën e Vjetër

Rabin Michael Skobac Një prej shtyllave kryesore të teologjisë së krishterë është edhe ideja sipas së cilës e vetmja mënyrë për të arritur shpëtimi nga mëkati është përmes kryerjes së një kurbani gjaku i të cilit derdhet në vendin tonë. Kjo ide shprehet

Read More →

Bibla

Libri i Proverbave

Rezart Beka Ashtu siç e pamë edhe nga trajtimi që bën autori, megjithëse libri i Proverbave në hyrjen e tij ia njeh të gjithë veprën Salomonit, e vërteta është se ajo nuk është shkruar nga ky i fundit, ose të paktën nuk është shkruar tërësisht prej tij.

Read More →

Bibla

Libri “Kënga e këngëve”

Rezart Beka Libri Kënga e këngëve Problemet që shfaqen gjatë studimit të këtij libri janë të shumta dhe disa prej tyre cënojnë drejtpërdrejt besueshmërinë e tij. 1. Autorësia dhe datimi   Autorësia. Libri, në hyrjen e tij (1:1), na siguron se kjo vepër

Read More →

Bibla

Kush, si dhe pse u ndryshua Bibla

Rezart Beka Ky libër është një ndër ato pak vepra të kritikës tekstuale që janë hartuar me mendimin për të qenë të lexueshme edhe nga publiku i gjerë, ndërkohë që kjo shkencë, sipas autorit të librit, për më se 300 vjet ka vuajtur nga mungesa e lexuesve1.

Read More →

Bibla

Kush i shkroi ungjijtë?

Bart Ehrman Fragment i shkëputur nga libri i autorit Bart Ehrman me titull: “A Brief Introduction to the New Testament”; Oxford University Press, USA (February 19, 2004)  Të krishterët proto-ortodoks të shekullit të dytë, shumë dekata pasi shumica e librave

Read More →

Bibla

Zoti në shkrimet hebraike

S. DAVID SPERLING Fragment i marrë nga artikulli i David Sperling-ut shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Terminologjia biblike për hyjnoren  Emri i përveçëm për Zotin, ndaj të cilit, nga autorët biblikë, kërkohet adhurimi

Read More →

Bibla

Shtatë shtyllat e urtësisë së shkollarëve biblikë

Robert W. Funk & Roy W. Hoover Fragment i shkëputur nga libri i Robert W. Funk dhe Roy W. Hoover me titull: “The Five Gospel: The Search for the Authentic Words of Jesus, Macmillan Publishing Company, New York 1993 Kërkimi për Jezusin historik është  nxitur nga

Read More →
Close