Bibla

Triniteti në këndvështrimin hebraik

Kaufman Kohler & Krauss Samuel Triniteti është dogma themelore e krishterimit; ai është koncepti i bashkimit në një Zot të vetëm të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, kuptuar si tre persona infinit. Ishte koncili i Nikesë, më veçanërisht kredo atanasiane që

Read More →

Bibla

Plaga e Odiseut

Erich Auerbach Fragment i shkëputur nga Erich Auerbach, “Odysseus’ Scar” from “Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature”, trans. Willard R. Trask. Princeton, 1953, repr. 1974, chapter one.  © websiti www.erasmusi.org Lexuesit e Odisesë e

Read More →

Bibla

Kush e shkroi ungjillin sipas “Mateut”?

Atë Raymond Brown Fragment i shkëputur nga libri i Raymond Brown-it me titull: ‘An Introduction to the New Testament, Doubleday Publisher, New York 1996 Nëse ne do të ktheheshim pas në kohë, do të shihnim se titulli “Ungjilli sipas Mateut”1 i është

Read More →

Bibla

Falsifikime në emër të Palit të bëra në Bibël

Bart D. Ehrman Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged” (Harper One, 2011), f. 79-115. Kur në vitin 1971 u bëra i krishterë dhe anëtar i Kishës “Instituti jeta e re” (borne again) isha i etur të lexoja dhe mësoja gjithçka që mundesha

Read More →

Bibla

Shqyrtim profecisë kundër Tirit

Xhodi Hysa Në këtë ese do të mundohem të studioj dhe të bëj disa kërkime mbi një ndër profecitë më të përfolura biblike. Jam munduar të sjell këtu për juve mendime, të cilat deri më sot nuk i kemi dëgjuar shumë dhe  madje nuk kemi patur mundësinë për

Read More →

Bibla

Doktrina e krijimit në një epokë të kozmologjisë shkencore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut: “An Introduction to Systematic Theology”, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (March 19, 1991), f. 37-53 Një nga problemet më të mëdha dhe të vazhdueshme të besimit të krishterë në

Read More →

Bibla

Mjedisi në këndvështrimin hebre

Normon Solomon   Fragment i shkëputur nga libri “Abraham’s Children”, t&t clark 2005. Fjala ‘ekologji’, e derivuar nga termi grek oikos (‘shtëpi’), mund të interpretohet lehtësisht si “shkenca e kuptimit dhe përkujdesjes për shtëpinë

Read More →

Bibla

Pali në këndvështrimin hebraik

Kaufmann Kohler Themeluesi i vërtetë i Kishës së krishterë si një njësi e kundërt me Judazimin, ka lindur para vitit 10 (e.r.s.) dhe ka vdekur pas vitit 63 (e.r.s.). Dokumentet të cilat përmbanin këndvështrimet dhe opinionet e kundërshtarëve të Palit dhe të

Read More →

Bibla

Shlyerja e mëkatit në Dhjatën e Vjetër

Rabin Michael Skobac Një prej shtyllave kryesore të teologjisë së krishterë është edhe ideja sipas së cilës e vetmja mënyrë për të arritur shpëtimi nga mëkati është përmes kryerjes së një kurbani gjaku i të cilit derdhet në vendin tonë. Kjo ide shprehet

Read More →

Bibla

Libri i Proverbave

Rezart Beka Ashtu siç e pamë edhe nga trajtimi që bën autori, megjithëse libri i Proverbave në hyrjen e tij ia njeh të gjithë veprën Salomonit, e vërteta është se ajo nuk është shkruar nga ky i fundit, ose të paktën nuk është shkruar tërësisht prej tij.

Read More →
Close