Shkenca sociale

Kostot e revolucionit seksual

Mary Eberstardt Burimi: Mary Eberstardt, Adam and Eve After the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution (Ignatius Press, 2013).   “Çfarë po i bën revolucioni seksual grave? Çfarë dëshiron gruaja? Një nga aspektet më magjepsëse të revolucionit seksual është se

Read More →

Krishterimi

Moraliteti seksual dhe drejtësia shoqërore në krishterim

Thomas Rausch SJ     Dishepullësia e krishterë duhet të frymëzojë si jetën tonë ndërpersonale ashtu dhe atë shoqërore. Moraliteti seksual merret me shprehjen e përshtatshme të shtysës për intimitet, dashuri dhe riprodhueshmëri, e cila luan një rol mjaft të

Read More →
Close