Krishterimi

A ka pasur ndikim Krishterimi në Arabi?

Jishan Xhufu & Mohd Elfie Nieshaem Xhuferi Misionarët e krishterë dhe kundërshtarë të tjerë të Islamit janë përpjekur të krijojnë, se në ç’mënyrë ka patur mundësi Profeti a.s të njihte shumë prej historive të profetëve të kaluar. Ata kanë bërë

Read More →
Close