Ademi dhe Havaja

Cornelia Scِhoِck   Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë

Lexo më tepër »
Modifikuar: 02/01/2021

Komentet janë të mbyllura.

Close