Leximi i Kuranit

Tarik Ramadan   Kurani është për myslimanët tekst referimi, burimi dhe thelbi i mesazhit që i është transmetuar njerëzimit nga Krijuesi. Është shpallja e fundit,

Lexo më tepër »

Tesaufi dhe Sheriati

Shafik ur-Rahman   Të gjitha falenderimet i takojnë Allahut. Ne i lutemi Atij, kërkojmë ndihmë prej Tij dhe i kërkojmë Atij falje. Ne e kërkojmë mbrojtjen

Lexo më tepër »

Ademi dhe Havaja

Cornelia Scِhoِck   Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë

Lexo më tepër »
Modifikuar: 02/01/2021

Komentet janë të mbyllura.

Close