Ademi dhe Havaja

Cornelia Scِhoِck   Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë

Lexo më tepër »

Të kuptosh xhihadin

Hamza Yusuf Fragment i marre nga libri ” The Creed of Imam al Tahawi”, Translated, Introduced and Annoted by Hamza Yusuf,  botime Fons Vitae 2009. Fjala

Lexo më tepër »
Modifikuar: 02/01/2021

Komentet janë të mbyllura.

Close