Krishterimi

Teilhard De Chardin mbi Krijimin dhe Jetën e Krishterë

Robert L. Faricy   ‘I krishteri është i mbërthyer nga forca që duket se tërheqin atë në dy drejtime. Feja e tij, me theksin e saj mbi heqjen dorë nga bota dhe vaniteti e përkohshmëria e gjërave këtu poshtë, dhe me nënvizimin e saj të transhendencës së Zotit

Read More →
Close