Kurani

Koment i sures Ed-Duha

Fahrudin Razi   “Betohem në shkëlqimin e paradites, dhe në natën kur terret e qetësohet.” Surja el-Duha, 1-2. Komentuesit e Kuranit japin dy shpjegime për fjalë الضحى – el-Duha: I pari: Fjala el-Duha vjen me kuptimin e paradites, pra është momenti

Read More →
Close