Shkenca sociale

Islamofobia në ligjërimin publik shqiptar

Rezart Beka Burimi: Rezart Beka, ”Islamophobia in the Contemporary Albanian Public Discourse”, in Islamophobia in Muslim Majority Societies, ed. Enes Bayrakli dhe Farid Hafez (Routledge, 2019), 45-58 Në Shqipëri, periudha pas komunizmit është karakterizuar nga

Read More →
Close