Shkenca sociale

Epistemologjia dhe qasja multiplekse fetare

  Recep Şentürk et al.     Burimi: Recep Şentürk et al., Comparative Theories and Methods: Between Uniplexity and Multiplexity (Instabul, Ibn Haldun University, 2020), 71-105. Çështja e asaj që ekziston është shumë më e ndërlikuar sesa duket në shikim

Read More →

Islami

A janë arbitrare interpretimet linguistike të teksteve të shenjta?

  Samir Hussain   Ndërsa muslimanët po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për dallimet në deduktime dhe interpretime tek dijetarët e fikhut dhe tefsirit, syresh kanë shprehur shqetësimin se interpretimet që kanë për bazë gjuhën duken të jenë vërtet

Read More →
Close