Dialogu ndërfetar

Llojet e ateizmit dhe domëthënia teologjike e tyre

 Wofhart Pannenberg Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “Basic Questions in Theology”, vol. 2, (Fortress Press 2007), f. 184-2011. Dalja në dritë e mendimit ateist nuk është diçka e lidhur me një periudhë specifike të historisë.

Read More →
Close