Kurani

Çfarë bënë myslimanët për hebrenjtë?

David J Wasserstein Islami i shpëtoi hebrenjtë. Ky është një pohim jopopullor dhe i sikletshëm në botën moderne, por është një e vërtetë historike. Argumenti për këtë pohim është i dyfishtë.  Pikësëpari, në vitin 570 (e.s.), kur lindi Profeti Muhamed,

Read More →

Kurani

Koncepti “Kitab” në Kuran

Muhamed Hadi Marifat Fjala kitab do të thotë të grumbullosh dhe rrënja e tij është Katb. Ahmed Ibn Faris thotë se gërmat k,t,dhe b përbëjnë rrënjën e fjalës kitab. Fjalët si kitabat dhe kitab rrjedhin prej së njëjtës rrënjë. Rahib Isfahani, dijetar i njohur i

Read More →

Kurani

Mrekullia letrare e Kuranit

Ismail Faruki Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat

Read More →

Kurani

Sfida e Kur’anit në lidhje me prozën dhe poezinë arabe

Grup autorësh Në shumë ajete kur’anore lexuesi përballet me një sfidë, me të cilën i kërkohet atij që të krijojë një sure të ngjashme. Me sa duket, misionarët e krishterë, të cilët e quajnë absurde këtë sfidë, si dhe një kriter krejtësisht subjektiv,

Read More →

Kurani

Dashuria e Zotit për njerëzimin

Muhamed Hashim Kemal Fragment i shkëputur nga libri i Muhamed Hashim Kemalit me titull: “The Dignity of Man: An Islamic Perspective, Islamic Texts Society, Cambridge 2002 Kurani konfirmon se  krijimi i njeriut ka qenë një akt i veçantë krijimi. Ai dallon nga krijimi

Read More →

Kurani

A është Kurani një libër i pastrukturuar?

Mustansir Mir Një ndër akuzat e kahershme që kanë mëshuar ndaj Kuranit nga jomyslimanët, është se ai na paska një strukturë dhe formë të çrregullt. Thuhet se nga ajeti në ajet, nuk paska një ndërlidhje fort të kuptimtë dhe se suret e tij qenkan vendosur në

Read More →
Close