Krishterimi

Evolucioni dhe Krishterimi: Një perspektivë harmonizuese

Wolfhart Pannenberg   Që nga publikimi i parë Darvinit, në vitin 1859, doktrina e evolucionit të formave dhe llojeve të jetës përmes seleksionimit natyror, falë ndryshimeve individuale brenda një popullate të caktuar, gjatë luftës për mbijetesë, ka qenë një

Read More →

Krishterimi

Shekullarizmi: këndvështrimi i krishterë

Wolfhart Pannenberg   Çfarëdo që të nënkuptohet me shekullarizim, të paktë janë ata që nuk do të pajtohen se gjatë këtij shekulli kultura publike është bërë më pak fetare. Kjo nuk është, siç sugjerojnë disa, thjesht rezultat i ndarjes së kishës dhe

Read More →
Close