Krishterimi

Shteti komb dhe rendi shoqëror në Judaizëm

  Seymour Siegel   Burimi: Trialog i feve abrahamike, edituar nga Ismail Faruqi (Tiranë: Botime Erasmus, 2009), 139-150   Kjo ese përmbyll triologjinë e eseve të publikuar në këtë faqe rreth mënyrës se si konceptohet kombi dhe rendi shoqëror në

Read More →

Krishterimi

Shteti komb dhe rendi shoqëror në këndvështrimin e Krishterimit

    John Raines   Burimi: Trialog i feve abrahamike, edituar nga Ismail Faruqi (Tiranë: Botime Erasmus, 2009), f. 59-77.   Në historinë e krishterë janë zhvilluar dy tradita të mëdha në lidhje me shtetin komb dhe rendin politik. E para është tradita e

Read More →

Islami

Maksimat ligjore të jurisprudencës islame

  Mohammad Hashim Kamali Fragment nga libri i Mohammad Hashim Kamali-t me titull “Shari’ah Law: An Introduction” (Oneworld Publication, Oxford 2008), fq. 141-162. Ky kapitull paraqet maksimat ligjore islame (kauaid kulijeh fik’hijeh) krahëpërkrahë me tre fusha

Read More →

Islami

Ndërmjet Zotit të profetëve dhe Atij të filozofëve

    Burimi: Hatem al-Haj, Between the God of the Prophets and the God of the Philosophers: Reflections of an Athari on Divine Attributes, ed. Jamila Hakam (United States, Independent Published 2020), 11-31.   Hatem al-Hajj   (Kjo ese është shkëputur nga

Read More →

Kurani

Imam Maturidiu dhe Interpretimi i sures el-Kadr

Arnold Yasin Mol   (Kjo ese është vazhdim i artikullit të mëparshëm publikuar në faqen erasmus “Nata e Kadrit si kohë sakrale” (kliko këtu). Në pjesën e parë autori trajtoi konceptin e hapësirës dhe kohës së shenjtë në Islam duke u fokusuar tek

Read More →

Kurani

Nata e kadrit si kohë sakrale

    Arnold Yasin Mol1   Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunnī Kalām and Tafsīr, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Leiden: Brill, 2017), 74-97 Në këtë

Read More →

Islami

Idhujt që mbajmë në zemër

  Rushain Abbasi     Në epokën tonë koncepti i idhujtarisë, ashtu si shumë terma të tjerë teologjikë, është katandisur në një arkaizëm të thjeshtë, dhe ndoshta kjo për një arsye të mirë. E përdorur shpesh si një mjet polemike për të bërë

Read More →

Islami

Tre pikëpamje të shkencës në botën islame

Ibrahim Kalin     Burimi: Ibrahim Kalin, “Three Views of Science in the Islamic Word,” in God, Life, and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives Ed. T. Peters, M. Iqbal and S.M. Haq (London and New York: Routledge, 2016), 4-41.   Vështirë se ka ndonjë temë

Read More →

Islami

Përse etikës i duhet Islami

    Ovamir Anjum   Kjo ese përpiqet të ofroj një kontribut në përpjekjet e myslimanëve bashkëkohorë për t’i bazuar zgjedhjet e tyre të jetës në një kuptim të thellë të së drejtës dhe të gabuarës, etikës ose akhlāk-ut, dhe për t’i

Read More →

Shkenca sociale

Kthimi ogurzi i eugjenikës

  Nga John Grey   Mendimi eugjenist u refuzua pas Holokaustit, por në epokën e Big Tech, ideja se njerëzit mund të “inxhinierohen” është rishfaqur në një maskë të re.       Në korrik të vitit 1912, 800 delegatë u takuan në Hotel

Read More →
Close