Shkenca sociale

Kostot e revolucionit seksual

Mary Eberstardt Burimi: Mary Eberstardt, Adam and Eve After the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution (Ignatius Press, 2013).   “Çfarë po i bën revolucioni seksual grave? Çfarë dëshiron gruaja? Një nga aspektet më magjepsëse të revolucionit seksual është se

Read More →

Shkenca sociale

Feja, racizmi dhe nacionalizmi

  Burimi: Enis Sulstarova, Nacionalizmi: Kombi, shteti dhe politika në epokën moderne (Tiranë: Pika pa Sipërfaqe, 2022), 257-278.     Feja dhe nacionalizmi   Feja, kombi dhe nacionalizmi Si kombi, si bashkësia fetare, janë bashkësi të përfytyruara dhe

Read More →

Shkenca sociale

Një histori e shkurtër e idesë së progresit

  Alain de Benoist*   Ideja e progresit duket se është një nga presupozimet teorike të modernitetit. Madje dikush mund ta konsiderojë atë, jo pa arsye, si “fenë reale të qytetërimit perëndimor”. Historikisht, kjo ide u formulua më herët sesa

Read More →

Dialogu ndërfetar

Në Fillim Ishte Vetëdija

Seyyed Hossein Nasr   Një i vetëm është Agu që rrezit mbi gjithçka. Është Një që veçmas bëhet gjithçka. Rg-Veda, VIII, 58:2   Tao i paemër është fillimi i Qiellit dhe Tokës, Tao i emërtuar është mëma e 10 mijë gjërave. Tao Te Çing, kap. 1  

Read More →

Dialogu ndërfetar

Supersticioni i fundit: Kritikë ndaj ateizmit të ri

Edward Feser Burimi: Edward Feser, The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism ( St. Augustines Press, 2010).   Fe e keqe Në vitin 2004, filozofi Antony Flew, i cili deri atëherë kishte qenë ndoshta ateisti më i shquar në botë, njoftoi se kishte ndryshuar

Read More →
Close