Botime Erasmus

Orët e para – Marmaduk Piktholl

Me një parathënie nga Abdul Hakim Murad

Read More →

Islami

Virusi i pararendjes dhe dëmi që ai i shkakton ligjërimit Islam

Muzaffar Iqbal    Virusi i “paraprirjes” filloi të përhapet në mesin e myslimanëve në shekullin e nëntëmbëdhjetë. Në atë kohë, Islami dhe myslimanët u akuzuan si anti-shkencë, të prapambetur, me mungesë të institucioneve sociale dhe politike të llojit

Read More →

Botime Erasmus

Akidja e Imam Tahaviut

Pajisi me shënime dhe komente: Hamza Yusuf

Read More →

Islami

A mundet materializmi të shpjegojë mendjen?

  Faraz Khan   Dhe ata të pyesin ty për shpirtin – Thuaj: Shpirti është nga çështja e Zotit tim. – Kur’an 17:85   Natyra njerëzore ka qenë një temë qendrore e soditjes intelektuale dhe mistike që nga kohërat e lashta dhe përgjatë qytetërimeve.

Read More →

Botime Erasmus

Ngadhënjimi i së vërtetës – Rahmetullah Kairanvi

Pasuroi me koment dhe fusnota: Rezart Beka

Read More →
Close