Islami

Etika filozofike helene dhe teologjia islame

    Burimi: Imam al-Ghazali, Al-Ghazali on Disciplining the Soul and on Breaking two Desires, trans. Tim Winter (Cambridge: The Islamic Text Society, 1995), XLV-LVIII.   Siç e kemi parë, myslimanët e hershëm shumë shpejt hyn në kontakt produktiv me

Read More →

Kurani

Nga kodi fisnor në etikën Islame

Toshihiko Isutzu   Deri më tani, orvatja ime e vazhdueshme ka patur për qëllim që të nxjerrë në dritë antagonizmin themelor që ekziston ndërmjet Islamit dhe Xhahilijetit sa i përket parimeve fondamentale të jetës. Mirëpo, ne do të bënim një padrejtësi të

Read More →

Dialogu ndërfetar

Kritikë ndaj deizmit- Pjesa e I

Bassam Zawadi Deizmi për një kohë të gjatë ka shërbyer si strehë intelektuale për personat që ishin të bindur në ekzistencën e Zotit mirëpo ishin të zhgënjyer me Fenë e organizuar. Pavarësisht doktrinave bazë të tij, deizmi nuk diskutohet e as nuk debatohet

Read More →

Krishterimi

Paqja, revolucioni dhe lufta në krishterim

Richard G. Jones   Burimi: Richard G. Jones, “Peace, Violence, and War,” in Christian Ethics: An Introduction, ed. Bernard Hoose, (Continuum Publishing, London, 1998, f. 210-223).   Në vitin 1991, shumë njerëz ishin të shqetësuar për legjitimitetin e

Read More →

Shkenca sociale

Kritikë ndaj Deizmit

Bassam Zawadi Deizmi për një kohë të gjatë ka shërbyer si strehë intelektuale për personat që ishin të bindur në ekzistencën e Zotit mirëpo ishin të zhgënjyer me Fenë e organizuar. Pavarësisht doktrinave bazë të tij, deizmi nuk diskutohet e as nuk debatohet ne

Read More →

Shkenca sociale

Multikulturalizmi dhe identiteti britanik në vazhdën e çështjes së Selman Rushdiut

 Talal Asad   Burimi: Talal Asad, “Multiculturalism and British Identity in the Wake of the Rushdie Affair,” Politics & Society 18, no. 4 (December 1990): 455–80.     Është i mirënjohur fakti se çështja Selman Rushdi shkaktoi krejt papritmas një

Read More →

Bibla

Falsifikime në emër të Pjetrit në Krishterim

  Bart D. Ehrman   Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged: Writing In The Name Of God – Why The Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are” (Harper One, 2011).   Deri tani, në diskutimin tim të gjënjeshtrave të

Read More →

Islami

Pluralizmi Islam dhe globalizmi

Tim Winter (Abdal Hakim Murad) Burimi: Abdal Hakim Murad, The Qur’anic Truth and the Meaning of ‘Dhimma’ (Dubai: Kalam Research and Media, 2010), 11-18. Mbrojtja e nderuar e kontratës së dhimive përbënte një pjesë të vizioni mesjetar ismailit (Ishmaelit)

Read More →

Islami

Dinjiteti njerëzor në Islam

  Mohammad Hashim Kamali   Ky artikull eksploron çështjen e dinjitetit njerëzor përmes një leximi të Kuranit dhe haditheve (thënieve të profetit Muhamed), dy burimet autoritative më gjerësisht të përnderuara të Islamit. Ai paraqitet në katër seksione: në

Read More →
Close