Islami

Flakë dashurie dhe mërie: Ferri dhe problemi i dënimit të përhershëm

  Safaruk Chowdhury   Burimi: Safaruk Chowdhury, Islamic Theology and the Problem of Evil (The American University in Cairo Press, 2021), 117-136     Doktrina islame e ferrit (xhehenemit)   Doktrina e ferrit është njëra nga doktrinat më të vështira

Read More →

Shkenca sociale

Feminizmi, Talibanët, dhe politika e kundër-kryengritjes

    Charles Hirschkind, Saba Mahmood1   Burimi: Charles Hirschkind and Saba Mahmood, Feminism, “The Taliban, and Politics of Counter-Insurgency”, Anthropological Quarterly , Spring, 2002, Vol. 75, No. 2 (Spring, 2002), pp. 339- 354     Në një mbrëmje

Read More →

Kurani

Medhhebizmi dhe anti-medhhebizmi në mendimin bashkëkohor Islam

    Emad Hamdeh     Burimi: Emad Hamdeh, Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2021),129-157   (Kjo ese është një kapitull i shkëputur nga libri i Emad Hamdeh, titulluar “Selefizmi dhe

Read More →

Islami

Arkeologjia e gjynahut

    Shah Vali Allah el-Dehleviu       Shkallët e gjynahut   Ti duhet ta dish se pikërisht sikurse ka veprime që janë mishërime, simbole, dhe praktika që favorizojnë nënshtrimin e anës kafshërore ndaj asaj ëngjëllore, po ashtu ka veprime,

Read More →

Konspekte

Miti i çmagjepsjes: Magjia, moderniteti dhe lindja e shkencave humane

Jason Josephson- Storm   Konspekt librit: Jason Ananda Josephson Storm, The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity, and the Birth of Human Sciences (University of Chicago Press 2017).   Max Weber ka qenë një nga artikuluesit më të shkelqyer të të ashquajturës

Read More →

Dialogu ndërfetar

Argumenti evolucionar kundër natyralizmit

  Alvin Plantinga   Natyralizmi është këndvështrimi se nuk ka një person të tillë si Zoti apo asgjë të ngjashme me Zotin. I marrë kështu, ai është më i fortë se ateizmi; është e mundur që të jesh një ateist pa u ngritur në lartësitë (apo pa u zhytur

Read More →

Islami

Moderniteti dhe reforma e ligjit Islam të familjes

Annelies Moors   Burimi: A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East, ed. Margaret L. Meriwether dhe Judith E. Tucker (Westview Press, A Member of the Perseus Books Group, 1999), 150-175.   Reforma e ligjit Islam të familjes në periudhën moderne

Read More →

Shkenca sociale

Ligji islam i familjes: Midis realitetit dhe orientalizmit

Annelies Moors Burimi: A Social History of Women and Gender in the Modern Middle East, ed. Margaret L. Meriwether dhe Judith E. Tucker (Westview Press, A Member of the Perseus Books Group, 1999), 141-149.   “Eklipsi i Familjes Patriarkale në Ligjin Islam Bashkëkohor” (The

Read More →

Islami

Tradicionalizmi dhe selefizmi: debati rreth pluralizmit ligjor

  Emad Hamdeh   Burimi: Emad Hamdeh, Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 97-120.   Tradicionalistët dhe puritanët selefi kanë patur dallime dhe mospajtime të shumta në lidhje me

Read More →

Dialogu ndërfetar

Besimi, arsyeja dhe ateizmi i ri

Terry Eagleton Burimi: Terry Eagleton, Reason, Faith and Revolution: Reflections on the God Debate (New Haven and London: Yale University Press, 2009), 109-139. Frojdianët dhe radikalët politikë, së bashku me një mori njerëzish të cilët nuk e shohin veten as te njëri

Read More →
Close