Islami

Jurisprudenca islame dhe pershtatja e saj ndaj realitetit shoqëror

 Muhamed Hashim Kemali Ese e marrë nga periodikja “The Muslim World”, vëllimi LXXXVI, Nr. 1, Janar 1996, f. 62-84.  Hyrje Krahas përpjekjes për të ofruar një vështrim të përgjithshëm të fikh-ut (jurisprudencës islame), kjo ese formulon edhe një përgjigje ndaj

Read More →
Close