Islami

Tre pikëpamje të shkencës në botën islame

Ibrahim Kalin     Burimi: Ibrahim Kalin, “Three Views of Science in the Islamic Word,” in God, Life, and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives Ed. T. Peters, M. Iqbal and S.M. Haq (London and New York: Routledge, 2016), 4-41.   Vështirë se ka ndonjë temë

Read More →
Close