Dialogu ndërfetar

Islami dhe teologjia e krishterë

 Ataullah Siddiqui Fragment i shkëputur  Ataullah Siddiqui, “Islam and Christian Theology”, in The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology Since 1918, eds. David Ford and Rachel Muers (Wiley-Blackwell; 3 edition 2005), Pp.663-682. Rreshtat midis

Read More →

Krishterimi

Qasja e Re e Kishës Katolike Ndaj Ndjekësve të Feve të Tjera

Miguel Ayuso Miguel Ayuso*   Hyrje   Si fillim do të përqendrohemi në dy ngjarje domethënëse, ngushtësisht të lidhura. E para është Konçilli i dytë i Vatikanit, i cili ishte ndjekja e Frymës së Perëndisë pa u shqetësuar shumë për pasojat. Ideja madhështore e

Read More →
Close