Dialogu ndërfetar

Në Fillim Ishte Vetëdija

Seyyed Hossein Nasr   Një i vetëm është Agu që rrezit mbi gjithçka. Është Një që veçmas bëhet gjithçka. Rg-Veda, VIII, 58:2   Tao i paemër është fillimi i Qiellit dhe Tokës, Tao i emërtuar është mëma e 10 mijë gjërave. Tao Te Çing, kap. 1  

Read More →

Islami

A mundet materializmi të shpjegojë mendjen?

  Faraz Khan   Dhe ata të pyesin ty për shpirtin – Thuaj: Shpirti është nga çështja e Zotit tim. – Kur’an 17:85   Natyra njerëzore ka qenë një temë qendrore e soditjes intelektuale dhe mistike që nga kohërat e lashta dhe përgjatë qytetërimeve.

Read More →
Close