Islami

Përplasja e injorancës

Eduard W. Said “Hipoteza ime është se burimi kryesor i konfliktit në këtë botë të re nuk do të jetë kryesisht ideologjik apo ekonomik. Ndarjet kryesore mes njerëzimit dhe burimit mbizotërues të konfliktit do të jetë kulturore. Shtetet-kombe do të mbeten

Read More →
Close