Islami

Të fshehtat e agjërimit

Imam Gazali Shkëputur nga libri i imam Gazalit “Ihja Ulum al-Din”   Mbi të fshehta e agjërimit Parathënie Falenderimet i takojnë vetëm Allahut që ka shfaqur dhuntinë e Tij të madhe mbi robërit e Vet, duke i shpëtuar ata nga trillet e shejtanit; i Cili ia shoi

Read More →
Close