Islami

Dekolonizimi i studimeve kuranore në akademitë perëndimore

Joseph Lumbard   Burimi: Joseph E. B. Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies” Religions 13, no. 2 (2022): 176. https://doi.org/10.3390/rel13020176 Në dyzet vitet e fundit ka pasur një shumim shkrimesh që synojnë t’i përgjigjen dhe refuzojnë qasjet

Read More →
Close