Konspekte

Refleksione mbi veprën “Përshpejtimi social: Një teori e re e modernitetit”

Harmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity (New York, Columbia University Press, 2015).     Kohët e fundit kam lexuar dhe reflektuar mbi veprën e Hartmut Rosa-s “Përshpejtimi social: Një teori e re e modernitetit”. Megjithëse në

Read More →
Close