Shkenca sociale

Një histori e shkurtër e idesë së progresit

  Alain de Benoist*   Ideja e progresit duket se është një nga presupozimet teorike të modernitetit. Madje dikush mund ta konsiderojë atë, jo pa arsye, si “fenë reale të qytetërimit perëndimor”. Historikisht, kjo ide u formulua më herët sesa

Read More →

Shkenca sociale

Kritikë shkencizmit

Edward Feser   Burimi: Edward Feser, Five Proofs of the Existence of God (San Francisco: Ignatius Press, 2017), 275-285     Pohim: “Shkenca është i vetmi burim i vërtetë i njohurive dhe teoritë tona më të mira shkencore nuk i referohen Zotit.”  

Read More →
Close