Dialogu ndërfetar

Jezui dhe Muhamedi: Pikëtakimet e reja

   Tim Winter Duke pasqyruar të tetën nga dhjetë urdhëresat e Mosiut, profeti Muhamed na nxit t’i shmangemi dëshmisë së rreme, “kaul ed-dur”.1 Veprimet më të zëshme fetare në bashkësitë e krishtera dhe myslimane të ditëve tona po i kushtojnë shumë pak

Read More →
Close