Krishterimi

Shëlbimi në Hebraizëm dhe Krishterim

WALTER S. WURZBURGER & WILLIAM J. WOLF       Koncepti hebraik i shëlbimit përbëhet nga shtresa të ndryshme të cilat reflektojnë shumësinë e ngjyrimeve të termit hebraik kipper(të kryesh shëlbimin). Etimologjikisht, ky term biblik mund të marrë këto kuptime:

Read More →
Close