Krishterimi

Feja dhe natyra njerëzore

Wolfhart Pannenberg   Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “The Historicity of Nature”, edited by Niels Henrik Gregerson (Templeton Foundation Press, 2008), f. 75-87. Midis karakteristikave unike që e dallojnë qenien njerëzore

Read More →
Close