Krishterimi

A JANË QËNIET NJERËZORE THELBËSISHT FETARE?

DESIREE BERENDSEN   NJË DISKUTIM I TEORIVE TË FESË TË KARL RAHNERIT DHE GERHARD OBERHAMMERIT   Fragment i shkëputur nga revista akademike:  Studies in Interreligious Dialogue, Nr. 9, viti 1999, f. 189-206     Problemi: Çfarë është feja?   Teologët i përqasen

Read More →
Close