Dialogu ndërfetar

Islami dhe teologjia e krishterë

 Ataullah Siddiqui Fragment i shkëputur  Ataullah Siddiqui, “Islam and Christian Theology”, in The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology Since 1918, eds. David Ford and Rachel Muers (Wiley-Blackwell; 3 edition 2005), Pp.663-682. Rreshtat midis

Read More →

Dialogu ndërfetar

Jezui dhe Muhamedi: Pikëtakimet e reja

   Tim Winter Duke pasqyruar të tetën nga dhjetë urdhëresat e Mosiut, profeti Muhamed na nxit t’i shmangemi dëshmisë së rreme, “kaul ed-dur”.1 Veprimet më të zëshme fetare në bashkësitë e krishtera dhe myslimane të ditëve tona po i kushtojnë shumë pak

Read More →
Close