Dialogu ndërfetar

Jepini, pra, Makinerisë çka i përket Makinerisë

  LM Sacasas The Convivial Society: Vol. 4, no. 12 (8 korrik 2023)   Ekziston një narrative për inteligjencën artificiale (AI) të cilën e ndesh shpesh. Narrativa që kam në mendje s’ka të bëjë me frikën dhe ankthet kataklizmike që kanë mbushur faqet e

Read More →
Close