Dialogu ndërfetar

Problemet midis shkencës dhe teologjisë përgjatë historisë së tyre moderne

  Wolfhart Pannenberg Fragment i shkëputur nga libri i Wolfhart Pannenberg-ut me titull: “The Historicity of Nature: Essays on Science and Theology”, (Templeton Foundation Press, 2008), f. 41-48. Ka qenë një kohë rreth shekulit të XIX ku të shumtë ishin ata që

Read More →
Close