Islami

Transgjinorizmi dhe dhunimi i natyrës sonë engjëllore

  Hasan Spiker   Ndër dëshmitë e Tij është krijimi i bashkëshorteve tuaja nga ju vetë, të preheni te ato dhe krijoi mes jush dashuri e mëshirë. Këtu ka dëshmi për njerëzit që mendojnë. – Kuran 30:21 mashkulli nuk është si femra. – Kuran 3:36

Read More →
Close