Kurani

Fakhrudin Razi: Komenti i Sures el-Kafirun

 Surja el-Kafirun  (Mohuesit1)   “Thuaj: “O ju mohues!”   Duhet ditur se nga ky ajet kuranor mund të nxjerrim shumë dobi:   Dobia e parë: Ne e dimë që profeti ((a.s.)) është udhëzuar të jetë i butë dhe i sjellshëm në çdo aspekt, këtë gjë e

Read More →
Close