Islami

Islam lokal apo Islam universal? : Rëndësia e konceptit të ummetit në të kuptuarin e Islamit

Shahab Ahmad Të identifikosh Islamin në termat e një korpusi fundamental të kredos dhe praktikës nëpërmjet të cilave Islami, sikundër do të thonte Abou El Fadl, përkufizohet nga këto elemente, thjesht nuk na ndihmon që t’i përgjigjemi pyetjes se sa janë

Read More →
Close