Islami

Historia e paganizmit tek arabët

Safjurrahman el-Mubarekfuri Pjesë e shkëputur nga libri i autorit Safjurrahman el-Mubarekfuri me titull: “Nektari i Vulosur i Xhenetit”, Mitrovic 1996 Shumica e arabëve një kohë të gjatë kanë pasuar fenë e Ismailit a.s., i cili i thërriste në fenë e

Read More →

Islami

Gratë dhe gjykatat sheriatike

Wael B. Hallaq Burimet që kemi në dispozicion, të cilat përbëhen kryesisht nga regjistrimet gjyqësore, na rrëfejnë pak gjëra rreth sfondit social të grave të përfshira në procedurat gjyqësore, si shiheshin ato nga anëtarët e grupit të tyre shoqëror, si

Read More →

Islami

Vlerat e përhershme të artit islam

Titus Burckhardt Burimi: Studies in Comparative Religion, Vol. 1, No.3, World Wisdom, Inc. www.studiesincomparativereligion.com   Është thënë shumë për formimin e artit islam nga elemente paraekzistuese bizantine, persiane, indiane apo mongole, por nuk është folur edhe

Read More →

Islami

Këshilla e sinqertë si burim i lirisë së shprehjes në Islam

Hashim Kemali Fragment i shkëputur nga libri i Hashim Kemalit, ‘Freedom of Expression in Islam’, Islamic Texts Society, 1995, f. 34-39. Kuptimi gjuhësor i termit nasihah është ‘këshillë e sinqertë’, ‘këshillë miqësore’ dhe

Read More →

Islami

Kundër Islamit jodemokratik

Parvez Mansoor Legjitimitet islam pa vullnetin e muslimanëve?  Ndonëse në ditët tona çdokush këmbëngul se vizionet rreth ‘islamit politik’ duhet të luftojnë me çështjet morale dhe pragmatike të kohëve tona, mendimi islamist fatkeqësisht po lëviz në një

Read More →

Islami

Marrëdhëniet gjinore në këndvështrimin Islam

Tim Winter   Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006)     Profeti ka thënë se femra mbizotëron me tepri mbi zgjuarsinë dhe inteligjencën. Nga ana

Read More →

Islami

Dimensionet e prirjes njerëzore

Frithjof Schuon PADREJTËSIA është një sprovë, por sprova nuk është padrejtësi. Padrejtësitë vijnë nga njeriu, ndërkohë që sprovat vijnë nga Zoti; ajo çka nga ana e njerëzve është padrejtësi, dhe rrjedhimisht, ligësi, është sprovë dhe fat nga ana e Zotit.

Read More →

Islami

Abrahami në këndvështrimin Islam

Tim Winter   Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006)   Abrahami në tekstin e shenjtë mysliman Rimodelimi i historive biblike nga ana e Kuranit tregon

Read More →

Islami

A lejohet taklidi (imitimi) në akide?

Nasir iben Abdurrahman iben Muhamed El-Xhedia   (Fragment i shkëputur nga libri: “Et-Teklid fi bab el-akaid ue ahkamuhu“, Darul Asimeh, Arabi Saudite 2005) Para se të fillojmë shqyrtimin tonë në lidhje me këtë çështje, dëshiroj të sqaroj se me termin

Read More →

Islami

ISLAMI DHE KRISHTERIMI: KONFLIKT APO DIALOG

Ismail Faruki   Ky artikull është botuar në “Journal of Ecumenical Studies” (Dimër 1968), f. 45-7       Përmbledhje Kurani ka caktuar bazën doktrinare të marrëdhënieve myslimano-të krishtera, të cilat kanë ndryshuar në të shkuarën nga shumë të varfra në

Read More →
Close