Dialogu ndërfetar

Në Fillim Ishte Vetëdija

Seyyed Hossein Nasr   Një i vetëm është Agu që rrezit mbi gjithçka. Është Një që veçmas bëhet gjithçka. Rg-Veda, VIII, 58:2   Tao i paemër është fillimi i Qiellit dhe Tokës, Tao i emërtuar është mëma e 10 mijë gjërave. Tao Te Çing, kap. 1  

Read More →

Shkenca sociale

Inteligjenca artificiale kundrejt vetëdijes njerëzore: Një e ardhme ku makineritë do të jenë zotërinjtë tanë?

  Muhammad U. Faruque Mund ta kuptosh nëse një makineri është bërë më e mençur nëse do të ulësh nivelin tënd të inteligjencës në një nivel të tillë që makineria do të duket më e mençur. Nëse do të kryesh një bashkëbisedim me një person të

Read More →
Close