Islami

A janë arbitrare interpretimet linguistike të teksteve të shenjta?

  Samir Hussain   Ndërsa muslimanët po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për dallimet në deduktime dhe interpretime tek dijetarët e fikhut dhe tefsirit, syresh kanë shprehur shqetësimin se interpretimet që kanë për bazë gjuhën duken të jenë vërtet

Read More →
Close